ÚvodZátoňParcelyVýstavba rodinných domovObjednávkaKontakt

Všeobecné vyhlásenie

Pozemky MalinovoObjednávkaObjednávka
vystavba

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti DOMREAL s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť DOMREAL s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť DOMREAL s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti DOMREAL s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou DOMREAL s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti DOMREAL s.r.o.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť DOMREAL s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.