ÚvodZátoňParcelyVýstavba rodinných domovObjednávkaKontakt

Všeobecné vyhlásenie

Pozemky MalinovoObjednávkaObjednávka
vystavba

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Bytreal s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Bytreal s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť Bytreal s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Bytreal s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Bytreal s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Bytreal s.r.o.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť Bytreal s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.