ÚvodZátoňParcelyVýstavba rodinných domovObjednávkaKontakt

Všeobecné vyhlásenie

Pozemky MalinovoObjednávkaObjednávka

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Bytreal s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Bytreal s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť Bytreal s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Bytreal s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Bytreal s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Bytreal s.r.o.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť Bytreal s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.